Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Znalosti

Znalosti (Znalostná databáza)

Znalostná databáza umožňuje evidovanie a správu získaných poznatkov a ich riešení v štruktúrovanej podobe (návody, riešenia, odpovede na otázky a podobne). Pomáha opakujúce sa problémy riešiť promptnejšie, či dokonca ich zopakovaniu zabrániť.

Znalostná databáza slúži ako podporná evidencia pre riešenie udalostí. Používateľ sa s využitím definovaného viacúrovňového kategorizačného stromu v databáze ľahko orientuje.

Zabezpečuje evidovanie znalostí v dvoch úrovniach – návrhy a poznatky (zodpovedným zamestnancom overené návrhy).

Umožňuje prezeranie a evidovanie znalostí v určených kategóriách. Kategórie si určuje používateľ a je ich možne členiť do podúrovní.

Modul znalosti umožňuje:

  • Spravovať získané návrhy a poznatky v štruktúrovanej podobe
  • Zdieľať potrebné vedomosti medzi používateľmi
  • Riešiť udalosti riešiť promptnejšie
  • Zabrániť opakovaniu udalostí

 

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info