Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Workflow

Workflow (Štandardizovaný postup riešenia)

Workflow je preddefinovaná postupnosť riešenia príslušnej úlohy. Chápeme ho ako automatizáciu podnikových procesov, počas ktorej sú úlohy, dokumenty alebo informácie presúvané od jedného účastníka k druhému pre ďalšie spracovanie.

Štandardne je FIRIS® Lite vybavený základnými postupmi riešenia – samostatná úloha pre 1 riešiteľa, paralelné riešenie úlohy viacerými riešiteľmi, sériové úlohy.

Ku každému workflow je k dispozícii aj jeho grafické zobrazenie. Na vyžiadanie je možné vytvoriť aj vlastné workflow.

Modul workflow umožňuje:

  • Spravovať postupy riešenia (vytvorenie, vlastné pomenovanie)
  • Administrovať riešiteľov k jednotlivým postupom riešenia
  • Zobraziť workflow graficky

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info