Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Prínosy

FIRIS® Lite je univerzálne riešenie určené organizáciám rôznych veľkostí a organizačných štruktúr, ktoré majú záujem o riadenie akýchkoľvek udalostí. Prioritne je nasadzovaný na podporu hlavných procesov organizácie, môže však podporovať aj vedľajšie alebo režijné procesy.

Aké prínosy dosiahnete používaním FIRIS® Lite?

 • Štandardizácia a optimalizácia procesov vo vzťahu k zákazníkom, ale aj vnútri organizácie,
 • znižovanie nákladov, zvyšovanie dostupnosti služieb a spokojnosti obchodných partnerov,
 • zvýšenie spoľahlivosti, produktivity a flexibility organizácie,
 • jasné stanovenie zodpovednosti za pridelené úlohy,
 • skrátenie doby vyriešenie udalosti,
 • zníženie objemu opakujúcej sa práce a eliminácia zbytočnej práce,
 • podpora tímového prístupu, kolektívnosti,
 • budovanie znalostnej databázy,
 • optimalizácia využitia zdrojov,
 • efektívnejšia kontrola, zlepšenie prehľadu,
 • zlepšenie informovanosti a poriadku,
 • vytváranie priestoru pre neustále zlepšovanie sa.

 

Čo získate implementáciou riešenia FIRIS® Lite?

 • komplexný prehľad o firemných procesoch, požiadavkách a stave ich riešenia,
 • zvýšenie efektivity realizácie požiadaviek plynúcich z optimálnej informovanosti,
 • komunikačný kanál pre informovanie zákazníkov o stave riešenia ich požiadaviek,
 • dokonalý systém dokladovania rozsahu požiadaviek a poskytovaných služieb,
 • komplexný manažérsky nástroj na riadenie firemných procesov.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info