Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Priebeh nasadenia

 

Predimplementačný workshop

 • je zameraný na podrobnú definíciu štruktúry udalostí s ohľadom na potrebu previazanosti predmetov, dokumentácie, workflow a zdrojov.
 • orientuje sa na funkčné oblasti : konfiguračný manažment, manažment  dokumentov, manažovanie udalostí, manažment úloh, manažment výkonov
 • účastníci workshopu obdržia tlačenú školiacu dokumentáciu (skriptá) 

 

Vytvorenie zadania

 

 • Detailná analýza požiadaviek na riešenie
 • Definícia konfiguračného manažmentu
 • Návrh EPC diagramov
 • Návrh workflow
 • Zadanie riešenia 

 

Implementačná fáza

 

 • Implementácia riešenia
 • Príprava prostredia
 • Realizácia používateľských úprav
 • Testovanie a skúšobná prevádzka
 • Školenia
 • Odovzdanie do rutinnej prevádzky
 • Parametrizácia a príprava dát 

 

Maintenance / prevádzka

 

 • Aktualizácia (patch a upgrade)
 • Hot line
 •  Prevádzka
 •  Zálohovanie
 •  Servis aplikácie

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info