Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Prehľady

Prehľady

Prehľady poskytujú možnosti definovania, tlače a spúšťania zostáv, na základe ktorých je možné vyhodnotiť napríklad vyťaženosť a výkonnosť zamestnancov, oddelení, organizácie. Slúžia na kontrolu priebehu procesov vo všetkých fázach a podporu manažérskych rozhodnutí.

K dispozícii sú prehľady nad vybranými modulmi aplikácie:

  • Služby
  • Predmety výkonu
  • Udalosti
  • Úlohy
  • Výkony

Poskytujú možnosť definovania filtračných podmienok, vzhľadu výstupnej zostavy a uloženie celej definície vytvorenej zostavy,ktorú je možné opakovane využívať.

Modul ponúka napríklad prehľady: neuzavretých udalostí k aktuálnemu dátumu, výkaz prác za projekt alebo prehľad o výkonoch zamestnancov, ktoré sú triedené podľa udalostí a úloh. Umožňuje identifikovať náklady na vyriešenie zaevidovaných udalostí a úloh za vybrané obdobie alebo na vybrané zákazy, služby alebo činnosti.

Zostavy môžeme vytlačiť alebo exportovať do excelu, pdf, html a textového formátu.

Modul prehľady umožňuje:

  • Používať preddefinované výstupné zostavy
  • Definovať vlastné zostavy
  • Personifikovať vzhľad výstupných zostáv
  • Exportovať evidované údaje zo zostáv
  • Spracovať a vyhodnocovať údaje za účelom neustáleho zlepšovania

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info