Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Predmety výkonu

Predmety výkonu

Pod predmetom výkonu si môžeme predstaviť akýkoľvek prostriedok na podporu poskytovanej služby závislý od oblasti podnikania – napr. počítač alebo softvér, zariadenie, predávaný tovar a podobne. Databáza predmetov výkonu je základným zdrojom údajov, ktoré identifikujú čo je predmetom poskytovaných služieb. Každý záznam v databáze predmetov výkonu má väzbu na výkony, ktoré už boli uskutočnené v nadväznosti na príslušný predmet výkonu.

Modul poskytuje evidenciu predmetov výkonu naviazaných na dokumentáciu a služby, pričom s možnosťou zachovania ich vzájomných a štruktúrovaných väzieb v neobmedzenom rozsahu.

Modul predmety výkonu umožňuje:

  • Definovať štruktúru predmetov výkonu
  • Zadať atribúty predmetov výkonu
  • Spravovať databázu predmetov výkonu

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info