Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Portál

Pre FIRIS® Lite tvorí portál prístupový bod pre spustenie aplikácie.

Portál predstavuje ucelenú kostru poskytujúcu priestor pre integráciu podnikových aplikácii, vnútropodnikových procesov a informácií. Poskytuje bezpečný jednotný prístupový bod vo forme webového rozhrania. Je určený pre zrýchlenie toku informácií, umožňuje ich uchovávanie a pohodlnú aktualizáciu.

Obsahuje množstvo vlastných malých aplikácii napr. kalendár alebo email. Poskytuje priestor pre vytváranie vlastných aplikácií, či integráciu už existujúcich aplikácií. Tým zabezpečuje vysokú mieru flexibility a adaptability priamo pre potreby používateľa.

Jeho základnou stavebnou jednotkou je portlet. Portlet reprezentuje aplikáciu alebo web stránku, ktorá je pomocou neho sprístupnená používateľovi. Portál umožňuje sprístupnenie portletov podľa pridelených používateľských práv. Na úrovni pridelenej roly používateľa podporuje aj zmeny štýlov, usporiadanie portletov atď. Portál využíva najnovšiu technológiu Java a Web 2.0.

Zjednodušene, cieľom portálu je vytvorenie virtuálnej pracovnej plochy pre používateľa s čo najväčšími možnosťami adaptácie, ale nezávisle na používanom operačnom systéme s možnosťou priameho zásahu administrátora v prípade problémov, čím znižuje náklady na údržbu pracovných staníc.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info