Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Moduly

Manažment udalostí

Slúži na evidenciu a manažovanie udalostí. Predstavuje centralizované riešenie pre komunikáciu medzi používateľmi a pracovníkmi poskytujúcimi služby a podporu.

Viac info

 

 

Manažment úloh

V rámci manažmentu úloh je možné sledovať riešenie udalostí prostredníctvom úloh pridelených na ich riešenie a postupy riešenia úloh.

Viac info

 

 

Manažment výkonov

Manažment výkonov sprístupňuje zamestnancovi zoznam pridelených úloh (pracovný list) a správu výkonov, ktorými boli realizované jednotlivé úlohy.

Viac info

 

Katalóg služieb

Modul služby je súčasťou manažmentu služieb. Je využívaný na sledovanie nákladov a definovanie podmienok poskytovaných služieb smerom k zákazníkovi alebo interným útvarom. Je  prepojený s modulom dokumenty.

Viac info

 

 

Dokumenty

Modul dokumenty obsahuje dokumenty, ku ktorým sa riadené udalosti vzťahujú a na určenie služieb, ktoré sú dokumentáciou definované. Eviduje dokumenty súvisiace s výkonmi, tzn. zmluvy ale i interné predpisy firmy.

Viac info

 

 

Predmety výkonu

Modul poskytuje evidenciu predmetov výkonu naviazaných na dokumentáciu a služby, pričom s možnosťou zachovania ich vzájomných a štruktúrovaných väzieb v neobmedzenom rozsahu.

Viac info

 

 

DMS (Dokument manažment systém)

DMS je skratka pre Dokument Manažment Systém – spôsob správy a riadenia dokumentov. Modul predstavuje integrované softwarové riešenie určené na správu, uchovávanie a prezeranie dokumentov. DMS slúži ako centrálna databáza rôznych dokumentov s riadeným prístupom.

Viac info

 

 

Workflow

Workflow je preddefinovaná postupnosť riešenia príslušnej úlohy.

Viac info

 

 

Znalosti

Znalostná databáza umožňuje evidovanie a správu získaných poznatkov a ich riešení v štruktúrovanej podobe (návody, riešenia, odpovede na otázky a podobne). Pomáha opakujúce sa problémy riešiť promptnejšie, či dokonca ich zopakovaniu zabrániť.

Viac info

 

 

Prehľady

Prehľady poskytujú možnosti definovania, tlače a spúšťania zostáv, na základe ktorých je možné vyhodnotiť napríklad vyťaženosť a výkonnosť zamestnancov, oddelení, organizácie.

Viac info

 

 

Administrácia

Modul je určený pre administrátora a slúži na správu používateľských rolí.

Viac info

 

 

Nastavenia

Nastavenia pomáhajú pri správe udalostí, obsahujú číselníky: firiem, štátov, zamestnancov a skupín zamestnancov (osôb), zákaziek (pre evidenciu odpracovaných výkonov) a merných jednotiek.

Viac info

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info