Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Výkony

Výkony (manažment výkonov)

Manažment výkonov sprístupňuje zamestnancovi zoznam pridelených úloh (pracovný list) a správu výkonov, ktorými boli realizované jednotlivé úlohy.

V Pracovnom liste má zamestnanec sprístupnené aktuálne úlohy, ktoré mu boli pridelené na riešenie. Po akceptovaní úlohy môže zamestnanec evidovať výkony, ktorými boli jednotlivé úlohy splnené a riešenie úlohy ukončiť.

Evidencia výkonov riešiteľa pri realizácii príslušnej úlohy môže byť doplnená špecifikovaním vykonanej služby a činnosti. To umožňuje napr. sledovanie nákladov na udalosť, úlohu, projekt alebo zákazku. Služby a činnosti povolené pre daný výkon sú určené prepojením udalostí a dokumentov.

V rámci jednej úlohy je možné zadať viacero výkonov. V prípade, že v rámci riešenia úlohy vznikol nejaký dokument, napr. nejaké podklady pre nadriadeného, je možné ho priložiť ako prílohu k zadanému výkonu.

Vedúci zamestnanci majú k dispozícii pracovný list inej osoby, ktorý im sprístupňuje úlohy iného zamestnanca a slúži na kontrolu ich činnosti a sledovanie ich vyťaženosti.

Manažment výkonov môže byť prepojený na dochádzkový systém, napr. pre porovnanie dĺžky pracovnej doby a dĺžky trvania  jednotlivých činností.

Manažment výkonov umožňuje:

  • Používať pracovný list (Worklist) – prehliadanie a administrácia zoznamu úloh
  • Zaznamenávať a evidovať výkony, ktorými boli urobené priradené úlohy
  • výkonom evidovať dôležité informácie: vykonané činnosti v rámci poskytnutej služby, dátum výkonu, dĺžka trvania, popis
  • Spravovať pridelené úlohy (akceptácia úlohy, ukončenie úlohy – riešenia)
  • Spravovať výkony (pridanie, oprava, vymazanie, kópia výkonu)

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info