Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Úlohy

Úlohy (manažment úloh)

V rámci manažmentu úloh je možné sledovať riešenie udalostí prostredníctvom úloh pridelených na ich riešenie a postupy riešenia úloh.

Úlohy sú prideľované zamestnancom iba na základe zaznamenanej udalosti. Úlohu generuje zamestnanec, ktorý je uvedený ako manažér udalosti. Vytvorenej úlohe sa prideľuje workflow – prednastavený postup riešenia.Pomocou workflow je možné zadať úlohu konkrétnemu zamestnancovi, prípadne skupine zamestnancov.

Každá úloha má určenú prioritu, termín začiatku termín ukončenia a úroveň eskalácie. Môže obsahovať informácie o predmete výkonu, prípadne projekte a zákazke. Manažment úloh umožňuje sledovať riešenie úlohy a dĺžku trvania jednotlivých úkonov počas jej postupu určeným workflow. K úlohe je možné pridávať podúlohy, ktoré musia byť vyriešené v rámci riešenia nadriadenej úlohy. Podúlohy môže vytvárať manažér udalosti priradený k udalosti alebo riešiteľ úlohy, v prípade, že mu to umožňuje príslušný workflow v časti pracovný list.

Úlohy trvalého charakteru sa môžu stále nachádzať v pracovnom liste riešiteľa.

Manažment úloh  umožňuje:

  • Vytvárať úlohypodúlohy k udalostiam
  • Spravovať úlohy – kategorizovať úlohy a určovať ich dôležitosť riešenia
  • Sledovať stav riešenia úloh
  • Prehľad spustených workflow procesov – prehľad všetkých aktívnych workflow, ktorými sa riešia úlohy priradené k udalostiam.
  • Workflow – preddefinovaná postupnosť riešenia príslušnej udalosti. Je to zoznam participantov a k nim pridelených riešiteľov.
  • Projekt – je riadený proces realizácie zákazky ohraničený termínom zahájenia a termínom ukončenia.
  • Administrovať štandardizované postupy riešenia (workflow)
  • Vytvárať a spravovať projekty

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info