Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Udalosti

Udalosti (manažment udalostí)

Slúži na evidenciu a manažovanie udalostí. Predstavuje centralizované riešenie pre komunikáciu medzi používateľmi a pracovníkmi poskytujúcimi služby a podporu.

Bez navedenia udalosti a k nej zadefinovanej úlohe nie je možná evidencia výkonov zamestnanca. Každá zaevidovaná udalosť musí byť overená povereným zamestnancom z hľadiska jej riešiteľnosti a správnosti navedenia. Zamestnanec, ktorý je určený ako manažér udalosti, následne zadá úlohu, ktorou bude udalosť riešená a k úlohe priradí prednastavený postup riešenia. Informácia o tom, že zamestnancovi bolapridelená úloha na riešenie mu príde formou e-mailu alebo SMS a úloha sa objaví v jeho pracovnom liste.

Pod udalosťou chápeme akýkoľvek podnet z prostredia firmy alebo externého prostredia, ktorý si vyžaduje spätnú reakciu. Udalosťou je napríklad: dopyt od zákazníka na dodanie tovaru alebo služby, incident, porucha na zariadení, reklamácia, havarijný stav, nový projekt alebo interná udalosť útvaru vyvolaná plnením určitej organizačnej normy – zvolanie porady, bezpečnostný incident, interná požiadavka.

Každá udalosť je naviazaná na príslušnú dokumentáciu (zmluva, smernica, rozhodnutie), ktorá bližšie popisuje podmienky za akých má byť udalosť riešená.

Modul manažment udalostí umožňuje:

  • Zaevidovať udalosti a určiť termíny na ich vyriešenie
  • Spravovať a klasifikovať udalosti
  • Určiť manažéra udalosti
  • Zadefinovať typy udalostí
  • Spravovať spôsoby nahlásenia udalostí
  • Priraďovať naliehavosť riešenia k udalostiam
  • Zisťovať spokojnosť zákazníkov

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info