Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Komu je určený

FIRIS® Lite je určený organizáciám poskytujúcim služby smerom k zákazníkom alebo interným útvarom organizácie s cieľom zabezpečiť dosiahnutie požadovanej úrovne služieb. 

 

  • FIRIS® Lite je univerzálne riešenie použiteľné v organizáciách rôznych veľkostí a organizačných štruktúr,
  • prioritne je nasadzovaný na podporu hlavných procesov organizácie, môže však podporovať aj vedľajšie alebo režijné procesy,
  • riešenie prináša ich štandardizáciu a optimalizáciu a vytvára priestor pre neustále zlepšovanie,
  • používaním FIRIS® Lite získame komplexný prehľad o firemných procesoch a ich aktuálnom stave a zvyšujeme produktivitu vďaka jasnému stanoveniu zodpovednosti za pridelené úlohy,
  • FIRIS® Lite chápeme ako efektívny komunikačný kanál pre informovanie obchodných partnerov, zamestnancov a vedenia, čím sa významne zvyšuje ich spokojnosť,
  • aplikácia je podporená systémom DMS na správu dokumentov a workflow systémom na distribúciu úloh jednotlivým používateľom,
  • riešenie podporuje manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001,  ISO/IEC 20000-1,  ISO 27000 a ISO 14001.

Implementáciou a aktívnym používaním aplikácie FIRIS® Lite získa manažment dokonalý prehľad o všetkých firemných aktivitách, pracovníci Service desku (Hotline, zákazníckej podpory a pod.) a zákazníci rýchly prístup k dôležitým informáciám o riešiteľnosti a správnosti navedenia či  priebehu riešenia požiadavky.

FIRIS® Lite poskytuje potrebnú informačnú podporu zamestnancom, ktorí každodenne prichádzajú do priameho styku s koncovým zákazníkom, ale takisto manažmentu pri optimalizácií procesov a vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info