Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Katalóg služieb

Modul služby je súčasťou manažmentu služieb. Je využívaný na sledovanie nákladov a definovanie podmienok poskytovaných služieb smerom k zákazníkovi alebo interným útvarom. Je  prepojený s modulom dokumenty.

Využíva viacúrovňový katalóg služieb, ktorý obsahuje zoznam kategórií služieb a samotných služieb, pričom je k nim možné priradiť aj prevádzkové doby a vykonávané činnosti.

Služby umožňujú:

  • Spravovať viacúrovňový katalóg služieb
  • Definovať typy realizovaných služieb a vykonávaných činností
  • Riadiť typy prevádzkovej doby
  • Prepojiť katalóg služieb s dokumentmi (služby, činnosti, prevádzkové doby)

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info