Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Infraštruktúra

Systém FIRIS® Lite je vyvinutý na modernej trojvrstvovej architektúre, ktorá pozostáva z klientskej pracovnej stanice, vrstvy aplikačného servera a databázového servera. Vrstvu aplikačného a databázového servera je možné prevádzkovať na jednej platforme – jednom hardvérovom zariadení. Vzhľadom na použitú technológiu JAVA je riešenie použiteľné nezávisle od typu operačného systému. Riešenie je rovnako nezávislé od typu databázového servera. Vo FIRIS® Lite je tiež využitý DMS na správu dokumentov a workflow systém na distribúciu úloh jednotlivým používateľom. Tieto vrstvy možno prevádzkovať v rámci jednej platformy a sú taktiež databázovo nezávislé.

Ako prezentačnú vrstvu je možné využiť vrstvu, ktorá transformuje JAVA grafické rozhranie do HTML a Javascript kódu. Potom je možné systém používať prostredníctvom webového prehliadača.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info