Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Funkcionalita

FIRIS®Lite je univerzálnym softvérovým nástrojom pre podporu riadenia udalostí v organizáciách.

Riadenie organizácie prostredníctvom FIRIS®Lite je postavené na 3 základných pilieroch – hlavných moduloch: Udalostiach, Úlohách a Výkonoch.

Tie sú vzájomne prepojené s podpornými modulmi, ktorými sú: Poskytované a prijímané služby, Dokumenty, Predmety výkonu, DMS a Workflow, ZnalostiPrehľady, Administrácia a Nastavenia.

Hlavné moduly

 • Udalosti (manažment udalostí)
 • Úlohy (manažment úloh)
 • Výkony (manažment výkonov)

Podporné moduly

 • Služby (Katalóg služieb)
 • Dokumenty
 • Predmety výkonu
 • Nastavenia
 • DMS(Dokument Manažment Systém)
 • Workflow (Štandardizované postupy riešenia)
 • Znalosti (Znalostná databáza)
 • Prehľady
 • Administrácia

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info