Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Porovnanie

Špecializované riešenie Univerzálne riešenie
Charakteristika Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1 a metodiky/rámcu ITIL V3. Odľahčená verzia robustnejšieho riešenia FIRIS® 20 000, zachováva si však jeho filozofiu.
Komu je riešenie určené Organizáciám poskytujúcim služby v oblasti ICT (informačno-komunikačných technológií) smerom k zákazníkom alebo interným útvarom. Všetkým organizáciám, ktoré majú záujem o riadenie akýchkoľvek udalostí, respektíve procesov. Použiteľné v spoločnostiach rôznych veľkostí a organizačných štruktúr.
Podpora noriem a štandardov ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1, ITIL V3 ISO 9001 (ISO 14001, OHSAS 18001)
Hlavné moduly -konfiguračný manažment -manažment úrovne služieb (SLM) -manažment udalostí (Servis Desk) -incident a problém manažment -manažment úloh -manažment výkonu -manažovanie udalostí -manažovanie úloh -manažovanie výkonov
Podporné moduly -projekty -plánovanie -podpora systémom DMS -workflow -budovanie znalostnej databázy -nastavenia -administrácia -prehľady -manažovanie služieb -manažovanie dokumentácie -evidencia predmetov výkonu -podpora systémom DMS a workflow -budovanie znalostnej databázy -nastavenia, prehľady, administrácia

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info