Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

FIRIS 20000

FIRIS® 20 000

FIremný Riadiaci Informačný Systém

FIRIS® je komplexným nástrojom pre SW podporu správy poskytovaných služieb.

Zabezpečuje riadenie, sledovanie a vyhodnocovanie procesov prebiehajúcich v rámci firmy.

FIRIS® slúži ako podpora pri správe poskytovaných služieb prioritne v oblasti informačných technológií. Štandardizácia sledovania a riadenia procesov je v súlade s požiadavkami metodológie ITIL (ISO 20000-1).

Informačná podpora FIRIS® umožňuje riadiť výkonnosť zákaznícky orientovaných procesov, zvyšovať efektivitu a zlepšovať kvalitu služieb v priamom kontakte so zákazníkom.

Firmy využívajú informačnú a znalostnú podporu pri bezprostrednej komunikácii so zákazníkmi. Dôvodom je vývoj ponuky služieb, konkurenčného prostredia i potrieb zákazníkov a s tým súvisiace zmeny v zákaznícky orientovaných procesoch, pravidlách či informáciách. Na tieto zmeny je potrebné reagovať, alebo ich dokonca predvídať a ovplyvňovať.

Prednosti FIRIS® 20000

 

  • umožňuje identifikovať nové obchodné príležitosti i včas eliminovať možné hrozby (napr. nespokojnosť, či stratu zákazníka, negatívne referencie, menší podiel využívaných služieb)
  • zvyšuje flexibilitu a účinnosť riadenia vzťahov so zákazníkmi
  • rýchla a správna reakcia v priebehu komunikácie so zákazníkom pozitívne ovplyvňuje skúsenosť zákazníkov a prispieva k zvyšovaniu celkovej hodnoty firmy
  • Inteligentný systém podpory je možné navyše prispôsobiť profilu zákazníka, obsluhujúceho personálu, či automatizovaného systému

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info