Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

FIRIS Lite

Informačný systém FIRIS® Lite je univerzálnym softvérovým nástrojom pre manažovanie firemných procesov v zmysle noriem ISO 9001ISO 14001, OHSAS 18001ISO/IEC 20000-1. Prioritne je nasadzovaný na podporu hlavných procesov (core businessu) organizácie, môže však podporovať aj vedľajšie procesy ako sú napr. reklamácie, schvaľovanie internej dokumentácie, riadenie projektov a pod. FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS® 20000-1, zachováva si však jeho filozofiu.

FIRIS® Lite bol vyvinutý spoločnosťou ŽP Informatika, členom skupiny Železiarne Podbrezová Group.

Riadenie organizácie prostredníctvom FIRIS® Lite je postavené na 3 základných pilieroch – tými sú Udalosti, Úlohy a Výkony. Tie sú vzájomne prepojené s podpornými modulmi, ktorými sú: Poskytované a prijímané služby, Dokumenty, DMS a Workflow, Znalosti a Prehľady. FIRIS® Lite poskytuje podporu vrcholovému manažmentu, zamestnancom a vytvára priestor pre neustále zlepšovanie.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info