Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

FIRIS Lite

Technológia pre ľudí, ktorým záleží na efektívnosti.

Informačný systém FIRIS® Lite je univerzálnym softvérovým nástrojom pre manažovanie firemných procesov v zmysle normy ISO 9001, ISO/IEC 20000-1, ISO 27000 a ISO 14001.

FIRIS® Lite je softvérové riešenie pre podporu riadenia akýchkoľvek udalostí . Zabezpečuje sledovanie postupov a procesov prebiehajúcich v rámci organizácie. Okrem sledovania umožňuje ich riadenie prostredníctvom workflow systému a následné vyhodnocovanie pomocou reportov.

FIRIS® Lite umožňuje eliminovať možné hrozby (ako napr. nespokojnosť či stratu zákazníka, negatívne referencie, menší podiel využívaných služieb), zvyšuje flexibilitu a účinnosť riadenia vzťahov so zákazníkmi. Rýchla a správna reakcia v priebehu komunikácie so zákazníkom pozitívne ovplyvňuje skúsenosť zákazníkov a prispieva k zvyšovaniu celkovej hodnoty firmy. Systém je možné navyše prispôsobiť profilu zákazníka, obsluhujúceho personálu či prepojiť na externé SW produkty. Vytvára rozsiahlu vedomostnú bázu, na základe ktorej sa dajú v budúcnosti opakujúce sa problémy riešiť promptnejšie, či dokonca zopakovaniu incidentu preventívne zabrániť.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info