Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

DMS

DMS (Dokument Manažment Systém)

DMS je skratka pre Dokument Manažment Systém – spôsob správy a riadenia dokumentov. Modul predstavuje integrované softwarové riešenie určené na správu, uchovávanie a prezeranie dokumentov.

DMS slúži ako centrálna databáza rôznych dokumentov s riadeným prístupom. Dokumentom sa rozumie elektronická forma údajov v ľubovoľnom formáte, ktorý je podporovaný pri prezeraní na klientskej pracovnej stanici. Do DMS tak môžeme uložiť napríklad audio alebo video návod, prezentáciu, e-mail, obrázok, naskenovaný dokument, textový alebo tabuľkový dokument. Dokument môžeme uložiť pod zvoleným názvom, ktorý nemusí byť zhodný s názvom súboru. Je možné pracovať so všetkými typmi súborov ako doc, xls, ppt, pdf, jpg, avi, mp3 a pod.

DMS prináša systematizáciu práce, sledovania, riadenia obehu a ukladania elektronických dokumentov a obrazov papierových dokumentov. FIRIS® Lite aktívne pracuje a využíva integrovaný workflow – automatizáciu podnikových procesov, počas ktorej sú dokumenty, informácie alebo úlohy presúvané od jedného účastníka k druhému pre ďalšie spracovanie alebo schvaľovanie, ktoré zodpovedá definovanej organizačnej štruktúre. 

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info