Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Certifikáty

Objektívnym dôkazom kvality a prínosov informačného systém FIRIS® sú získané certifikáty.

Systém riadenia manažérstva kvality

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. má vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, ktorý zahŕňa projektovanie, prevádzkovanie a outsourcing informačných systémov. Dosiahnutá certifikácia potvrdila garanciu splnenia zákazníckych požiadaviek a dodržanie špičkovej kvality na medzinárodnej úrovni. Procesy sú optimalizované a podporené aplikačne systémom FIRIS®.

Vysoká úroveň projektového riadenia prepojená na komplexnú evidenciu požiadaviek a informačne podporený workflow zabezpečujúci ich realizáciu, vytvára procesné riadenie aké je vyžadované normou ISO 9001. Vybudovanie systému na vysokej úrovni procesného riadenia bolo potvrdené vydaním certifikátu spoločnosťou SGS Slovakia.

Systém manažmentu IT služieb:

Spoločnosť ŽP Informatika implementovala systém manažmentu IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1 zavedením procesov vychádzajúcich z knižnice ITIL „najlepšie skúsenosti z praxe“.

Úspešnou certifikáciou podľa normy ISO/IEC 20 000-1 ŽP Informatika s.r.o. potvrdila svoju vyspelosť a schopnosť poskytovať služby v tej najvyššej kvalite. Stala sa tak jednou z mála spoločností na svete, ktorá získala tento významný certifikát. Implementácia systému manažmentu IT služieb podporená softwarovým nástrojom FIRIS® priniesla optimalizáciu procesov riadenia poskytovania služieb a hlavne nastavenie systému kontinuálneho zlepšovania poskytovaných služieb prostredníctvom pravidelného merania výkonnosti a kvality poskytovaných služieb. Hlavným cieľom je neustále zlepšovanie úrovne kvality poskytovaných služieb a tým zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info