Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Bezpečnosť

Informačný systém FIRIS® Lite je koncipovaný ako autonómny systém, ktorý je prevádzkovaný v samostatných databázových priestoroch a v samostatných aplikačných serveroch s dôrazom na maximálnu bezpečnosť údajov klientov. Pre zabezpečenie prenosu údajov medzi klientom a aplikačným serverom je využitá SSL komunikácia zabezpečená SSL certifikátom vydaným certifikačnou autoritou.

Z pohľadu autentifikácie používateľov je použité vlastné riešenie ŽP Informatika s.r.o. na správu a evidenciu používateľov s dôrazom na zachovanie bezpečnosti uloženia hesiel a nastavenia účtov – zablokovanie účtov po niekoľkých neúspešných prihláseniach, vynútenie zmeny hesla po uplynutí určenej doby. Rovnako je možné využiť modul určený na autentifikáciu prostredníctvom LDAP (vtedy je vlastné riešenie ŽP Informatika vypnuté.)

V systéme je implementovaná multimandantnosť – možnosť prevádzkovať softvérové riešenie FIRIS® Lite v jednom prostredí pre viac firiem, pričom je zabezpečená dátová nezávislosť a bezpečnosť údajov.

V samotnej aplikácii je bezpečnosť riešená prostredníctvom vopred nadefinovaných rolí v ktorých môžu pracovať jednotliví používatelia. Prístup k údajom je tiež filtrovaný dátovými obmedzeniami definovanými pre jednotlivých používateľov, ktoré zabezpečujú viditeľnosť citlivých informácií len vybraným používateľom.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info