Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Aktuality

Konferencia itSMF 2013

Spoločnosť ŽP Informatika, s.r.o. je hlavným partnerom 7.výročnej konferencie itSMF Slovensko, s podtitulom „ITSM vracia úder“, ktorá sa uskutoční 25. apríla 2013 v Bratislave.

Téma konferencie vychádza z 2 základných fenoménov z praxe “odmietania” ITSM zo strany IT prevádzky a zároveň snahy združenia itSMF Slovensko ukázať, že sa dá “zlepšovať” IT pomocou ITSM.

Prevádzky IT boli v podnikoch a inštitúciách od 90-tich rokov budované na funkčnom a technologickom princípe. Pojem „služba“ nebol používaný ale všetky funkcie IT zabezpečovala skupina špecialistov, ktorí pripadali kolegom z biznis časti ako tím zo sci-fi filmu. Takto navyknuté riadenie IT kladie prirodzený odpor zavedeniu ITSM najmä pre odlišný pohľad na prevádzku IT. ITSM definuje prevádzku cez IT služby, ktoré štruktúrovaným spôsobom poskytuje IT biznis útvarom. Pre ľudí zvyknutých na tradičné funkčné poňatie je táto zmena neprijateľná a existuje mnoho dôvodov prečo si ju neželajú. ITSM je vnímané ako zlo, ktorému sa treba ubrániť. Každá minca má ale dve strany. Konferencia kladie otázky, na ktoré sa pokúsi nájsť odpovede, ako sú napr.

  • Je ITSM skutočne zlepšením a ako mení kultúru organizácie práce?
  • Je ITSM len pre veľké firmy, inštitúcie a podniky?
  • Aký má zavedenie IT služieb dopad na biznis?
  • Je u nás tradícia konzervovať stav alebo hľadať neustále zmenu k lepšiemu?

 

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info