Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Výstupy a reporty

Výstupy z FIRIS® Lite sú podkladom pre efektívne manažérske rozhodnutia. Na príklade spoločnosti, ktorá poskytuje služby v oblasti informačných technológií si ukážeme, aké výstupy používaním FIRIS® Lite môžeme získať.

Vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov

Pomocou nástroja FIRIS® Lite dostávate do rúk výkonný nástroj na sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti Vašich zákazníkov. Takto pomohol FIRIS® Lite našej spoločnosti. Ktorý manažér by nechcel vo svojej organizácií vyhodnotiť podobný trend?

spokojnost zakaznikov

Prehľad porúch podľa typov zariadení

Graf zobrazuje počet nahlásených a riešených porúch na rôznych typov zariadení, ktoré sú evidované v IS FIRIS® Lite v časti Predmety výkonu. Na prvý pohľad je zrejmé, že terminály WS 510 trpia vysokou poruchovosťou a stojí za zváženie, ktoré z nich by bolo vhodné vymeniť za nové. Systém poskytuje taktiež detailný prehľad o množstvo človekohodín odpracovaných na odstraňovaní porúch s definovaním konkrétnych úkonov, ktoré si jednotliví zamestnanci zapisujú v Manažmente výkonov. Je preto veľmi jednoduché vyhodnotiť, ktoré položky z Predmetov výkonov si vyžadujú enormné množstvo úsilia a naopak, ktoré firemné zdroje zaťažujú len minimálne.

Do predmetov výkonu si každá organizácia sama vyberie to, čo je pre ňu dôležité sledovať, môžu to byť napríklad zariadenia, poskytované služby, vypracované posudky, strážené objekty, havarijné plány, environmentálne aspekty alebo výrobky na zákazku.

 Poruchovost zariadeni

Prehľad štruktúry požiadaviek

Počty nahlásených incidentov

Z výstupu je zrejmé, že zákazníci dopytujú služby spoločnosti najmä od utorku do soboty. Pre manažment môže byť práve takéto zistenie signálom na to, že v pondelky a nedele stačia pre obsluhu zákazníkov len polovičné personálne kapacity v porovnaní s ostatnými dňami v týždni a tým dosiahnuť optimalizáciu personálnych nákladov.

 

Priemerná doba prekročenia času na vyriešenie úlohy

Pani Chovancová, pán Haviar, prečo práve vy dvaja máte stále také vysoké prekročenie času na vykonanie úloh? Pani Antonová robí presne takú istú prácu ako Vy, ale stíha ju robiť na čas…

FIRIS® Lite je nástroj, ktorý poukáže na úzke miesta v procesoch Vašej organizácie. Po hlbšom preskúmaní problému, na ktorý FIRIS® Lite ukáže, možno zistíte, že procesy treba upraviť tak, aby sa úlohy vždy podarilo vykonať na čas a pani Chovancová všetko stíhala a pánovi Haviarovi pohrozíte siahnutím prémií, nakoľko si svoju prácu jednoducho nevykonáva zodpovedne.

Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb si organizácia môže zaradiť medzi svoje dlhodobé ciele. Pomocou SW nástroja FIRIS® Lite sú ľahko merateľné a tým aj manažovateľné.

  

Výkony zamestnancov za vybrané obdobie

 

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info