Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Firis zodpovie

FIRIS®  Lite je SW nástroj, ktorý je v súlade s ISO normami, je platformovo nezávislý, minimálne zaťažuje účastníkov procesu a dokáže v reálnom čase odpovedať na:

1. Otázky zákazníkov

 • Čo sa deje s udalosťou, ktorú som nahlásil ?
 • Čo sa už urobilo ?
 • Kedy bude vyriešená ?
 • Koľko ma to bude stáť ?

2. Otázky riadiacich pracovníkov

 • Kto je manažérom udalosti ?
 • Kto bude udalosť riešiť a v akom poradí ?
 • Aké sú súvisiace dokumenty s udalosťou ? (legislatíva, smernice, protokoly, zmluvy, výkresy, …)
 • Aké boli zadané úlohy a pod úlohy v rámci riešenia udalosti ?
 • Čo ktorý zamestnanec práve rieši, ako je vyťažený ?
 • Aké boli skutočné náklady na udalosť, službu, zákazníka ?
 • Prečo nie je udalosť vyriešená, aké sú problémy, kto za to môže?
 • Aké mám voľné kapacity na poskytovanie služby ?

3. Otázky zamestnancov

 • Čo mám dnes robiť ?
 • Čo mám urobiť ako prvé ?
 • Kto mi dal úlohu a prečo?
 • Na základe akej udalosti som dostal úlohu?
 • Aké sú pravidlá, postup riešenia úlohy?
 • Aký doklad o výkone musím spracovať ?

4. Otázky kvalitárov a kontrolórov

 • Koľko a akých udalostí bolo riešených za zvolené časové obdobie ?
 • Bola udalosť riešená v súlade s normou?
 • V prípade incidentu boli dodržané stanovené postupy ?
 • Je dokumentácia k udalosti kompletná ?

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite? 

viac info